T +45 5837 0862

F +45 5837 7549

info@pakma.dk

PAKMA ApS

Lerbakken 2

DK 4220 Korsør

CVR 40995013

Hos PAKMA ApS mener vi, at der også skal være noget tilbage af denne verden til vores efterkommere, samt at der også skal tænkes på person- alets arbejdsforhold.

Derfor har PAKMA ApS i samarbejde med sine ansatte en løbende dialog omkring arbejdsmiljø, dette gælder både det fysiske og psykiske arbejd-smiljø.

I 2007-2008 har PAKMA ApS forbedret luftudskiftningen på kontorerne, lavet komplet ny indendørs lys-installation, installeret central-kølevandsanlæg samt monteret varme-genindvinding på vores store kompressor.

I 2011 har PAKMA ApS forbedret luftkvaliteten i Hal 2, ved at installer helt nyt seperat udsugningsanlæg med automatisk spjæld-styring. Spjæld-styringen betyder, at omdrejningerne bliver sat væsentligt ned, hvis flere maskiner ikke er tændt.

Ligeledes er første trin, udskiftning af alle vinduer og døre i Hal 1 i jord- højde udført.

I 2012 (uge 3) udføres sidste trin i "Projekt varmebesparelse", hvor alle 64 vinduer i produktionshal 1 skiftes. Vi forventer, at kunne spare for ca. 15-20.000,- varme årligt ved en alm. vinter og yderligere ved en hård vinter. De gamle vinduer fra 1968 var langt over holdbarhedsdato.